Nätfiske på grunt vatten förbjuds

Nätfiske längs den Skånska kusten förbjuds under vinterhalvåret. Beslutet togs av Havs- och vattenmyndigheten denna vecka och är ett mycket glädjande  besked för fiskevården i Skåne. Beslutet innebär att nätfiske på grunt vatten (< 3 m) förbjuds längs hela den Skånska kusten under perioden 15 september till den 30 april. Beslutet gäller från den 1 januari 2013. Mer finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

 

 

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde