Lyckad lek för abborren 2015

Vid årets nätprovfiske i Löddeåns nedre delar fångades 12 fiskarter, vanligast var abborre, mört och löja. Jämförelse med fisket 2013 och 2014 var mönstret motsvarande med fler fiskar i åns nedre delar. Totalt har 15 fiskarter fångats vid provfiskena 2013 – 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Löja (överst) och skarpsill

En udda art som har fångats är skarpsill, som är en marin art, men kan under sommarhalvåret vandrar upp i åns nedre del.

Antalet årsungar av abborre var betydligt högra vid fisket 2015 jämfört med föregående år, vilket visar på att abborrens lek och ynglens överlevnad våren 2015 har varit framgångsrik. Läs rapporten

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde