Lax i Kävlingeån 2015

Vid elfiske i Bråån (18/9) fångades ett flertal laxungar (årsungar kläckta våren 2015). Vid fisket fångades även mycket rikligt med öring, elritsa, grönling och sandkrypare. Läs rapporten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Öring (överst) och lax

Kävlingeån har historiskt varit ett laxvattendrag där stora laxar fångades under 1800-talet, vilket bekräftas av på den tiden kända biologen Sven Nilsson. Laxen försvann under 1900-talet på grund av vandringshinder och föroreningar.

Svenska Lax och Laxöringföreningen försökte för 50 år sedan få tillbaks laxen i Kävlingeån.  Under åren 1944 – 1975 planterades det ut ca 2 miljoner laxungar inom Kävlingeåns vattensystem. Föreningen hade kläckerier belägna på olika platser i avrinningsområdet, först vid Skogsmöllan därefter Håstadmölla och slutligen vid Ellinge. Trots stora utsättningar av lax under en 30-års period, gav detta inget resultat för att etablera ett självreproducerande laxbestånd i Kävlingeån. Dålig vattenkvalité i Kävlingeåns huvudfåra var med all säkerhet en av orsakerna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Strömbiotop i Bråån

Det är nu ytterst glädjande att kunna konstatera förekomst av lax i Bråån, vilket visar att lax har vandrat upp och lekt i Bråån under hösten 2014.

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde