Januari 2013

I början av året kom milt väder och snösmältning, detta gav höga flöden och goda förutsättningar för ett bra havsöringsfiske. Flera fina blanka fiskar fångades dessa dagar innan kylan åter kommer tillbaks.

© 2023
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde