HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

Pressmeddelande 2014-02-25

2012 slog Mark- och miljööverdomstolen fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken.

Sedan dess har frågan om urminnes hävd prövats i flera rättsfall.

– Det finns nu en tydlig rättslig praxis och HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes hävd ska ansöka om tillstånd, säger Anders Skarstedt på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kraftverk

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

 

 

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde