Fiskestämma 2019

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskstämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge.

Torsdagen den 25:e april, kl. 18.30

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde