Fiskestämma 2017

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge.

Onsdagen den 26:e april, kl. 18.30

Verksamhetsberättelse för 2016

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde