Stämma 2016

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 28 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet och den stora förlust av föreningens ordförande Lars Pålsson som sedan starten av fiskevårdsområdet hängivit arbetat med goda resultat för fisken och fisket i ån. Protokoll från stämma.

Rinnebäck-16

Efter stämman informerade Lukas Österling från Länsstyrelsen hur myndigheten ser på äldre dämmen som finns i Kävlingeån. Lukas berättade vilka lagar och regler som gäller samt Vattendirektivets målsättning med att undanröja vandringshinder och återskapa naturliga strömvattenmiljöer.

Anders Eklöv redogjorde därefter för utförda provfisken i ån och resultat från fiskfällan vid Håstad.

 

© 2024
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde